Platform Veilig Sleufloos

Alle mensen veilig thuis. Ook bij sleufloze aanleg en renovatie van kabels en leidingen. Gelukkig staat die gedachte bij iedereen al hoog in het vaandel, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom is het Platform Veilig Sleufloos opgezet. Met dit Platform willen we een nog veiligere werkomgeving creëren bij de sleufloze aanleg en renovatie van ondergrondse kabels en leidingen.

Het Platform heeft als doel het structureel voorkomen van veiligheidsincidenten binnen de sector sleufloze technieken. Hiervoor worden binnen het Platform op vertrouwelijke basis veiligheidsincidenten met elkaar gedeeld, zodat deelnemers van elkaar leren en verdere incidenten mogelijk voorkomen worden. Ook maakt het Platform veiligheidsinstrumenten die bijdragen aan een verdere verhoging van het veiligheidsbewustzijn in de sector.

Het Platform is in 2024 opgezet door de vereniging NSTT, op initiatief van aannemers en ontwerp- en adviesbureaus. Het focust op de veiligheid bij alle sleufloze technieken:

  • sleufloze aanleg van kabels en leidingen (gestuurd boren, buisdoorpersingen, etc.),
  • leidingrenovatie (o.a. relinen, spraytechniek),
  • inspectietechnieken
  • en overige sleufloze technieken.

Via de website van NSTT vindt u meer informatie over deze technieken.