Hoe werkt het

Deelnemers aan het Platform kunnen aan de hand van hun mailadres veiligheidsincidenten melden via het digitaal meldformulier. In verband met privacy en digitale veiligheid is het melden voorbehouden aan contactpersonen van deelnemende organisaties.

Het invullen van het meldformulier kost één tot enkele minuten. Daarbij is uiteraard ruimte voor tekst en foto’s. Incidenten worden gemeld in één of meer van de categorieën ‘aanleg’, ‘renovatie’, ‘inspectie’ en ‘overig’. Voor statistische verwerking wordt ook gevraagd naar de ernst. Daarbij is aangesloten op de indeling van de arbo-wetgeving, zodat uw werk tot een minimum beperkt is.

Incidenten die direct raken aan sleufloze technieken of ondergrondse infra en riolering kunnen worden omgezet tot een Safety Alert, al dan niet in combinatie met andere meldingen. Incidenten die niet specifiek zijn voor sleufloos werken (bijv. gladheid door vorst), zullen minder snel leiden tot een Safety Alert, maar mogelijk wel tot veiligheidsinstrumenten. Want elk gemeld incident telt mee: voor statistiek, veiligheidsinstrumenten en branchebeleid.

Safety Alerts zijn in principe anoniem (niet te herleiden naar de melder), tenzij de melder zelf aangeeft dat zijn/haar naam genoemd kan worden om tot verdere onderlinge informatie-uitwisseling te komen.

Alle deelnemers (contactpersonen) ontvangen de Safety Alerts, zodat het veiligheidsissue zo breed mogelijk kan worden opgepakt. De veiligheidsinstrumenten en branchebeleid worden ook buiten het Platform verspreid. Veiligheid is ten slotte iets dat ons allen aangaat.