Deelnemen

Wie doen mee

Het Platform Veilig Sleufloos staat in principe open voor iedereen die invloed kan hebben op de veiligheidsperformance in de sector sleufloze technieken:

  • aannemers, wier personeel dagelijks in de uitvoering actief zijn.
  • ontwerp- en adviesbureaus die in het ontwerp al keuzes maken die van invloed zijn op de veiligheid
  • opdrachtgevers (netbeheerders / rioolbeheerders) en beheerders van de openbare ruimte, die de keuzes maken voor tracé en gewenste technieken en direct invloed hebben op de werkomstandigheden.
  • materieel- en materiaalleveranciers die bepalend zijn bij het veilig kunnen toepassen van machines, buismateriaal, liners, etc

Het Platform is daarom een breed toegankelijk systeem voor iedereen die veiligheid in de sleulfoze technieken nastreeft.

Wat krijg ik / wat doe ik

Een deelnemer aan het Platform

  • meldt de eigen veiligheidsincidenten aan het Platform, deze worden geanonimiseerd en doorgeleid naar alle andere deelnemers aan het Platform
  • ontvangt (geanonimiseerde) Safety Alerts vanuit het Platform op basis van meldingen van andere deelnemers
  • draagt met haar meldingen bij aan keuzes voor te ontwikkelen veiligheidstools (denk aan toolboxen, veiligheidswaarschuwingen, uitgangspunten voor ontwerp, branche-RIE, etc.)
  • kan inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van deze veiligheidstools door mee te doen in ontwikkelgroepen of daarvoor informatie te leveren
  • draagt met de meldingen bij aan de ontwikkeling van veiligheidsstatistieken in de sector, onder andere voor een betere focus op ‘witte vlekken’ binnen de sector
  • ontvangt op verzoek een verklaring van deelname aan dit branchebrede veiligheidsinitiatief

Safety Alerts worden alleen gedeeld met deelnemers aan het Platform.
Veiligheidsinstrumenten en veiligheidsstatistieken worden breder gedeeld om een zo veilig mogelijke sector te creëren.

Kosten voor deelname aan het Platform worden jaarlijks bepaald. Voor 2023 geldt een jaarbedrag van € 250,00. Dit is nodig voor o.a. de kennis voor verwerking van Safety Alerts, de branchestatistieken en het maken van kennisproducten voor veilig werken in de sector. Er is geen verdienmodel: alle bijdragen worden ingezet voor de ontwikkeling van het Platform en haar producten.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname kan via een verzoek aan het NSTT secretariaat via info@nstt.nl.
U ontvangt een deelnemersovereenkomst. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten en kan u één of meerdere contactpersonen aanwijzen die namens de organisatie veiligheidsincidenten kunnen melden en Safety Alerts kunnen ontvangen. Na tekening van deze overeenkomst bent u deelnemer van het Platform.